Att inreda öppen planlösning

Inreda öppen planlösning – Våra moderna hem idag har oftast en öppen planlösning. Detta medför stora, luftig ytor för oss att inreda. En öppen planlösning ger oss oftast ett mycket bra ljus i vårat hem. Det är nu dags för dig att komma igång med din inredning och det finns ett flertal saker att tänka på för att undvika vanliga misstag som allt för oftast görs. En öppen planlösning kan vara något komplicerad att inreda för den som eftersöker att skapa ett hem som inte upplevs platt, något livlös och tom. Du kan enkelt undvika att falla i fällan av vanligt förekommande misstag genom ett par enkla knep. Främsta knepet för att du ska lyckas vid inredning av en öppen planlösning är att finna en röd tråd.

Inredning av en öppen planlösning

Det kan vara svårt att inreda en öppen planlösning, och det är inget konstigt i det. Allt för ofta blir vi ståendes i ett hem som vi uppfattar som tomt, trist och platt. När du ger dig i kast med att inreda kan du ha ett par saker i åtanke för att undvika dessa misstag som allt för ofta sker. Att inte placera möbler styrkandes mot väggarna, genom att dela upp ytans delar i olika zoner, att inte inreda med lika möbler, färger och material i samtliga utrymmen, att finna en god balans gällande möbler där du varken ska över möblera eller ha för lite samt att låta planlösningen proportioner tala för ytan.

Med möbler som är rätt till rummets proportion gör att du förhindrar att över möblera samt att inreda med för stora eller för små möbler. Genom att låta en röd tråd löpa genom hela ytan garanterar att du på ett smidigt sätt lyckas vid inredning av en öppen planlösning. En röd tråd skapas i relation till att finna matchande färger, detaljer och genom att låta ett material göra sig påmind i samtliga zoner.

Att avgränsa de olika ytorna

Vid val av inredning när det kommer till öppen planlösning tycks allt för ofta resultera i att vi väljer liknande typ av möbler, material samt färger oavsett om det kommer till köket, matsal och vardagsrum. Detta gör att samtliga ytor i hemmet känns som en enda stor enhet och det kan vara svårt att urskilja vilken yta som är tänkt till vad. Det blir så kallat över matchat. Detta gör att rum vanligt uppfattas som opersonliga, något platta och händelsefattiga.

För att undkomma denna klassiska fälla kan det vara smart att istället våga sig på att mixa och matcha mellan ett flertal olika material som du varierar i såväl möbler som övriga detaljer. Detta gäller även när det kommer till färger. Detta skapar en känsla av avgränsning mellan de olika ytorna. Du kan också enkelt skapa gränser med hjälp av mattor, möbler, med hjälp av belysning där var lampa avgränsar ett visst utrymme samt med hjälp av växter.

Skapa zoner som matchar varandra

Ett annat allt för vanligt återkommande misstag som sker vid inredning av en öppen planlösning är att de olika ytorna i hemmet inte alls tycks höra ihop. En del hem tycks vara en enda stor enhet medan andra tycks inte alls höra ihop, det finns ingen röd tråd. Att välja att använda sig av ett flertal olika material, färger och med hjälp av växter, belysning och möbler kunna avgränsa ytor betyder inte nödvändigtvis att vi ska separera dessa åt helt. Vi har en tendens att använda oss av olika färger, möbler och inredning på de olika utrymmena som inte skapar en sammanhållning. Genom att skilja ytorna åt men ändå med hjälp av detaljer och matchande färger kan du skapa en känsla av enighet. Du kan också låta ett visst material göra sig påmind i de olika uppdelade zonerna för att skapa en känsla av att utrymmena pratar med varandra.