Bättre resultat på högskoleprovet

Inlägget görs i samarbete med Högskoleprovguiden

För många är det just resultatet på högskoleprovet som ligger särskilt till grund för möjligheterna till studier på sin drömutbildning.

I Sverige väljs ungefär en tredjedel av samtliga universitetsplatser ut baserat på elevernas resultat på högskoleprovet. Så det är viktigt att du förbereder dig rätt och framförallt väljer att lägga ned tiden på att göra provet för att öka dina chanser att fullfölja din plan med studierna.

Men vi vet också att högskoleprovet kan kännas lite skrämmande och att det känns som mycket står på spel, så vi hjälper dig här att få en bra överblick på vad du har att förvänta dig under provdagen. Förbered dig inför högskoleprovet och du kommer garanterat att få ett bättre resultat!

När kan man skriva högskoleprovet?

Första steget är såklart att anmäla sig. Många finner det lite mer motiverande att ha en faktisk deadline för studierna. Att anmäla sig tidigt kommer att ge dig mer tid att förbereda dig och planera hur du ska lägga upp samtliga förberedelser. Är det till exempel några särskilda delar som du kommer att behöva lägga lite mer tid på?

I Sverige anordnas provet en gång på våren och en gång på hösten, i de flesta större städer i landet. I och med coronapandemin har man även beslutat att införa ett extra provtillfälle på våren, för att helt enkelt kunna täcka upp mängden ansökningar som kommer in till Hogskoleprovet.nu.

Så kika på när du har möjlighet att skriva provet, vilken den närmsta staden är där provet anordnas och om du bor utomlands finns det också särskilda städer där provet anordnas. I London kan du till exempel skriva högskoleprovet på Svenska skolan.

Vilka delar består högskoleprovet av?

Om du har en bra överblick på hur högskoleprovet är uppbyggt, kommer detta automatiskt ge dig bättre möjligheter att få ett bra resultat.

Många hemsidor, såsom till exempel HPguiden.se, erbjuder dig tidigare uppgifter från högskoleprov för att du ska få en djupare inblick och även se hur frågorna brukar vara formulerade. Vilka frågor som inkluderas kommer att skilja sig mellan olika provtillfällen, men däremot kommer strukturen att vara densamma. Totalt består högskoleprovet av 160 uppgifter som är indelat i åtta olika delar och två provmoment.

Dagen kommer att påbörjas med ett verbalt moment som följs av de fyra delarna ordförståelse, svensk läsförståelse, meningskomplettering och sedan engelsk läsförståelse.

Andra momentet är den såkallade kvantitativa delen som består av matematisk problemlösning, kvantitativa jämförelser, kvantitativa resonemang och sedan den sista delen som innehåller diagram, tabeller och kartor som du måste läsa av.

Vad ska man tänka på inför högskoleprovet?

För att du ska kunna lyckas på högskoleprovet så finns det mycket som du kan tänka på. Framförallt är det viktigt att du börjar plugga tidigt på provets alla delar, tar del av tidigare högskoleprov för att få en bra bild av vad du kan förvänta dig och även planerar hur du ska strukturera upp din tid under själva provtillfället.

Glöm heller inte att ta med mycket snacks och dryck eftersom provet kommer ta större delen av dagen!

Lämna en kommentar